Drukuj

Święto Patrona Szkoły

Stefan Wyszyński – działacz konspiracji wojennej, arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski w latach 1948 – 1981, kardynał, a za razem patron naszej szkoły. W czasie wojny, ze względu na swoje zaangażowanie społeczne oraz wcześniejsze publikacje poświęcone totalitaryzmowi hitlerowskiemu był poszukiwany przez Niemców. W jego życiorysie jest także opolski epizod. W latach 50' został schwytany przez władze komunistyczne i przez rok więziony w Prudniku Śląskim. Uhonorowano go m. in. Orderem Orła Białego oraz tytułem Prymasa Tysiąclecia.

25 października obchodziliśmy dwudziestolecie nadania jego imienia zespołowi szkół, w którego skład wchodzi jako jedyna szkoła dla młodzieży - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu.

Część artystyczną poprzedziła Msza Święta odprawiona przez Jego Ekscelencję Biskupa Pawła Stobrawę. W liturgii, przy ołtarzu, uczestniczyli również księża, którzy pracowali przed kilkoma laty w naszej szkole.

Część oficjalną rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor, ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół oraz wręczenie nagród zwycięzcom V Turnieju Prymasowskiego.

 

Następnie w auli Seminarium Duchownym przy ulicy Michała Drzymały odbyła się gala upamiętniająca wydarzenia sprzed lat. W zorganizowanie tego przedsięwzięcia byli zaangażowani uczniowie niemal wszystkich klas. Przygotowana do uroczystości nadzorowały mgr Joanna Mochniak, mgr Anna Klimczyk oraz mgr Małgorzata Żebrowska.

Program artystyczny zawierał wiele utworów muzycznych, recytacji i wystąpień nawiązujących do sentencji głoszonych przez Stefana Wyszyńskiego. Między innymi:

  • „Dla kształtowania osobowości człowieka korzystne jest przebijanie się przez ciemności świata.”

  • „Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie.”

  • „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!”

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem profesjonalizmu wykonania i różnorodności występów, które wzbudziły zachwyt publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz gratulacjami kierowanymi do Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pani Danuty Katorosz.

Po raz kolejny pamięć o wielkim człowieku została zachowana i dzięki takim uroczystościom nigdy nie wygaśnie, lecz zostanie w naszych sercach na zawsze, przypominając zasługi Prymasa Tysiąclecia dla Polski i całego świata.

Oprawę artystyczną Święta Patrona Szkoły zapewnili uczniowie V LO (w kilku przypadkach równocześnie uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia W Opolu)

Monika Duda, Marcin Gonos i Karolina Karkucińska z klasy I C; Nikola Brish, Anna Giesa, Estera Kajdzik, Daria Michałowska i Patrycja Serafin z klasy I F; Kamil Konieczny z klasy II A; Kamil Labusga z klasy II B; Agata Sygulka i Barbara Trzonkowska z klasy II E; Ewelina Adamska, Kirył Konowałow, Jonasz Kuszewicz i Ewa Mędrzecka z klasy II F; Patrycja Szewczyk z klasy III B; Magdalena Gonos, Karolina Grzondziel i Sandra Sitko z klasy III C; Alicja Błaszczyk z klasy III E, Martyna Abratkiewicz z klasy III F

oraz absolwentki:

Anna Furkałowska i Magdalena Krzemień.

Gościem specjalnym była mgr Urszula Latała.

Obsługę prezentacji multimedialnej - przygotowanej przez mgr Annę Klimczyk i mgr Krystynę Raczkowską-Tomczak - zapewnili: Kamila Drzozga, Przemysław Rząsa i Michał Starosta z klasy II E.

Logowanie