Aktualności

Drukuj

Święto Patrona Szkoły

Stefan Wyszyński – działacz konspiracji wojennej, arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski w latach 1948 – 1981, kardynał, a za razem patron naszej szkoły. W czasie wojny, ze względu na swoje zaangażowanie społeczne oraz wcześniejsze publikacje poświęcone totalitaryzmowi hitlerowskiemu był poszukiwany przez Niemców. W jego życiorysie jest także opolski epizod. W latach 50' został schwytany przez władze komunistyczne i przez rok więziony w Prudniku Śląskim. Uhonorowano go m. in. Orderem Orła Białego oraz tytułem Prymasa Tysiąclecia.

25 października obchodziliśmy dwudziestolecie nadania jego imienia zespołowi szkół, w którego skład wchodzi jako jedyna szkoła dla młodzieży - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu.

Część artystyczną poprzedziła Msza Święta odprawiona przez Jego Ekscelencję Biskupa Pawła Stobrawę. W liturgii, przy ołtarzu, uczestniczyli również księża, którzy pracowali przed kilkoma laty w naszej szkole.

Część oficjalną rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor, ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół oraz wręczenie nagród zwycięzcom V Turnieju Prymasowskiego.

 

Następnie w auli Seminarium Duchownym przy ulicy Michała Drzymały odbyła się gala upamiętniająca wydarzenia sprzed lat. W zorganizowanie tego przedsięwzięcia byli zaangażowani uczniowie niemal wszystkich klas. Przygotowana do uroczystości nadzorowały mgr Joanna Mochniak, mgr Anna Klimczyk oraz mgr Małgorzata Żebrowska.

Program artystyczny zawierał wiele utworów muzycznych, recytacji i wystąpień nawiązujących do sentencji głoszonych przez Stefana Wyszyńskiego. Między innymi:

  • „Dla kształtowania osobowości człowieka korzystne jest przebijanie się przez ciemności świata.”

  • „Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie.”

  • „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!”

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem profesjonalizmu wykonania i różnorodności występów, które wzbudziły zachwyt publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz gratulacjami kierowanymi do Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pani Danuty Katorosz.

Po raz kolejny pamięć o wielkim człowieku została zachowana i dzięki takim uroczystościom nigdy nie wygaśnie, lecz zostanie w naszych sercach na zawsze, przypominając zasługi Prymasa Tysiąclecia dla Polski i całego świata.

Oprawę artystyczną Święta Patrona Szkoły zapewnili uczniowie V LO (w kilku przypadkach równocześnie uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia W Opolu)

Monika Duda, Marcin Gonos i Karolina Karkucińska z klasy I C; Nikola Brish, Anna Giesa, Estera Kajdzik, Daria Michałowska i Patrycja Serafin z klasy I F; Kamil Konieczny z klasy II A; Kamil Labusga z klasy II B; Agata Sygulka i Barbara Trzonkowska z klasy II E; Ewelina Adamska, Kirył Konowałow, Jonasz Kuszewicz i Ewa Mędrzecka z klasy II F; Patrycja Szewczyk z klasy III B; Magdalena Gonos, Karolina Grzondziel i Sandra Sitko z klasy III C; Alicja Błaszczyk z klasy III E, Martyna Abratkiewicz z klasy III F

oraz absolwentki:

Anna Furkałowska i Magdalena Krzemień.

Gościem specjalnym była mgr Urszula Latała.

Obsługę prezentacji multimedialnej - przygotowanej przez mgr Annę Klimczyk i mgr Krystynę Raczkowską-Tomczak - zapewnili: Kamila Drzozga, Przemysław Rząsa i Michał Starosta z klasy II E.

Drukuj

V Turniej Prymasowski

W czwartek 21 października 2010 roku w naszej szkole odbył się V Turniej Prymasowski. Wzięło w nim udział 15 osób ze szkół: V LO - kl.1C i kl.1F, ZLO, WLO, ZSZ i PG. W czasie dwóch godzin zawodnicy odpowiadali pisemnie i ustnie na pytania zadawane przez jury w składzie: Dyrektor Danuta Katorosz, wicedyrektor Marzena Kowalska, mgr Małgorzata Żebrowska oraz gość honorowy pani Irena Chmielewska.

tp5 tp1

Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i duchem walki.

tp6

Pierwsze miejsce zajęła kl.1F z VLO w składzie Maciej Gil, Marcel Pawleta oraz Daria Michałowska.
Drugie miejsce zajęły ex aequo drużyny: Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych (Patryk Zgraja, Artur Lepich, Mateusz Krawczyk), Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (Przemysław Bednarz, Jarosław Horabik, Maciej Griner) i Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego (Monika Chętnicka, Beata Wolanin).
Trzecie zostało przyznane kl.1c z VLO (Łukasz Szarycz, Ola Warzycha, Ewelina Gebauer).


Organizatorkami konkursu były mgr
Teresa Seremak, wraz z przedstawicielkami Samorządu Uczniowskiego, mgr Aneta Zarzyka oraz mgr Małgorzata Żebrowska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Logowanie