Drukuj

O szkole

 

 

WITAMY NA STRONIE

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 DLA DOROSŁYCH

Nasza szkoła jest w systemie stacjonarnym (wieczorowym) , nauka trwa 3 lata.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środę, piątek) w godz. 14.50-19.50.

Nauczanym językiem obcym jest język angielski. Klasyfikacja jest semestralna. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych na podstawie śródrocznych ocen cząstkowych (system zbliżony do szkół młodzieżowych). Szkoła jest jedyną na Opolszczyźnie szkołą publiczną, bezpłatną. Oferujemy bardzo dobrze wyszkoloną kadrę, doświadczoną w pracy z dorosłymi ludźmi, dobre warunki edukacji i przyjazną atmosferę.

Szkoła nasza polecana jest głównie ludziom młodym, ambitnym, chcącym kontynuować naukę. Utrzymany poziom kształcenia powoduje, że absolwenci naszej szkoły z powodzeniem zdają egzamin maturalny i są dobrze przygotowani do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych  i w szkołach policealnych.

 
Życie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych toczy się w rytmie wyznaczonym przez kalendarz zajęć szkolnych i okolicznościowych uroczystości.
 

Wrzesień to początek roku, poznawanie szkoły, nauczycieli, kolegów...

W październiku odbywają się wybory do samorządu szkolnego oraz uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Wybory to lekcja demokracji, święto edukacji - okazja do spotkań z nauczycielami, którzy przeszli na emeryturę, wspomnień o tych , którzy odeszli od nas na zawsze . W październiku jest także święto naszej szkoły - Dzień Patrona - Prymasa Tysiąclecia, którego dokonania przypominają nauczyciele i słuchacze przygotowujący uroczystość.

W grudniu uczestniczymy w jasełkach i spotkaniach wigilijnych, na których przypominane są stare kolędy. Słuchacze dowiadują się wtedy kto jest autorem kolęd, kiedy one powstały.

Kwiecień to czas klasyfikacji słuchaczy przystępujących do matury, pożegnanie absolwentów odbywa się pod koniec tego miesiąca.

W maju, gdy kwitną kasztany, nasi abiturienci przystępują do matury. Mamy nadzieję, że także w tym roku osiągną dobre wyniki i nie będą musieli powtarzać słów piosenki "Czerwonych Gitar": ...znów za rok matura...

W czasie roku szkolnego słuchacze organizują wyjścia do kina, teatru. Nie robią tego zbyt często, gdyż zainteresowania są różne i trudno jest wybrać film interesujący wszystkich.

Czerwiec to czas wzmożonej pracy i nadziei na wypoczynek A we wrześniu - znowu początek następnego roku szkolnego....

Zapraszamy do naszej szkoły, naprawdę warto!

Logowanie