Maturzyści

Drukuj

Jak sporządzić bibliografię

Opublikowano w Maturzyści

Poniżej podajemy wzór zapisywania informacji o źrodłach wykorzystanych do przygotowania m.in. prezentacji maturalnej z języka polskiego.

Jest on zgodny z normami PN-ISO 690: 2002 (Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura) i PN-ISO 690-2: 1999 (Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części), czyli dostosowany do standardów międzynarodowych.

Jednak zapis bibliograficzny podawany w różnych źródłach może różnić się, zwłaszcza w zakresie stosowanej interpunkcji, ale zawiera zwykle te same niezbędne elementy, ułożone w takiej samej kolejności. Odmienny zapis w zakresie znaków interpunkcyjnych można znaleźć także w materiałach publikowanych na stronach CKE.

Podany niżej wzór zapisu proponowany jest jako wzór uczniom PLO Nr V i może zostać wykorzystany przez wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia. Jednak możliwe jest także uznanie innego zapisu bibliograficznego, pod warunkiem, że zostaną uwzględnione podstawowe elementy, a odmienna interpunkcja będzie stosowana konsekwentnie.

Inne informacje dotyczące przygotowania bibligrafii maturalnej znajdziecie Państwo na końcu artykułu.

 

Opis bibliograficzny książki, pracy zbiorowej zawiera:

1. Nazwisko i imię autora (raczej pełne imię niż inicjał, dla pełnej identyfikacji autora);

2. Tytuł w formie występującej w źródle (zaleca się stosowanie kursywy);

3. Wydanie (które z kolei; jeśli nie jest podane lub jest to wydanie pierwsze, tę część zapisu pomijamy);

4. Miejsce wydania;

5. Nazwa wydawcy (wydawnictwa); [Uwaga: można stosować skróty nazw znanych wydawnictw, np. WSiP, PWN, Ossolineum)];

6. Rok wydania;

7. Numer ISBN* (stare wydania mogą go nie posiadać, wtedy tę część zapisu pomijamy).

Uwaga: jeśli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech - opis zaczynamy od tytułu; w tym drugim przypadku można też wymienić tylko pierwszego z nich z dopiskiem i.in. (łac. et.al.). Jeżeli jest do trzech autorów, podajemy personalia wszystkich, oddzielając je przecinkami.

* Kolorem niebieskim zaznaczono obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego.

Przykłady:

Lemmerman, Heinz. Komunikacja werbalna: szkoła retoryki. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999. ISBN 83-87197-08-4.

Bocheńska, Katarzyna. Sztuka retoryki-uczeń w roli mówcy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne [lub WSiP], 2004. ISBN 83-02-09312-2.

Kapuściński, Ryszard. Heban. Wyd.7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko, Teresa Mossor- Pietraszewska. Wyd.2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

Logowanie