Sprawy absolwentów

Drukuj

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Opublikowano w Sprawy absolwentów

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Wymagane dokumenty


W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez Zespół Szkół w Opolu należy złożyć:

­- wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg załączonego wzoru (załącznik 1)

- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu

Miejsce złożenia dokumentów


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Zespole Szkół w Opolu ul. Kościuszki 14 - pok. 13 - Sekretarz Szkoły lub przekazać drogą pocztową na adres jw.

Dopuszcza się również przesłanie wniosku i załączników drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem nr 077 4542751

 

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół w Opolu duplikat wydaje się w przeciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli dokumentacja nie została przedłożona zgodnie z wymogami wnioskodawca zostaje powiadomiony o możliwości jej uzupełnienia.

Jeżeli Zespół Szkół w Opolu nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego.

Opłata

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu wynosi 26 zł.

Druk wpłaty stanowi załącznik 3

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole

Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 1611 3952

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy


Odbiór duplikatu następuje w sposób wskazany we wniosku:

- osobiście

- przez osobę upoważnioną do odbioru - druk upoważnienia stanowi załącznik 2

- drogą pocztową - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku

Inne informacje


Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 
Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.) na podstawie posiadanej dokumentacji pedagogicznej.

Logowanie