Sprawy uczniów

Drukuj

Stypendium szkolne 2013-2014

Opublikowano w Sprawy uczniów

Składanie wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014

dotyczy uczniów zameldowanych na terenie miasta Opola

 

(pozostali uczniowie i słuchacze zobowiązani są do pobrania i złożenia dokumentów na stypendium w siedzibie macierzystego urzędu gminy, zgodnie z określonymi tam warunkami; szkoła wypełnia opinię lub potwierdza, że jest uczniem)

 

1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 456 zł miesięcznie.

2. Druki wniosków i potrzebnych załączników można pobrać w szkole (druk wniosku znajduje się również w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej oraz jest do pobrania ze strony MCŚ w Opolu: http://www.mcs.opole.pl/druki/sty_szko/stypendium_szkolne_wniosek.pdf).

3.Uzupełnioną dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej 16 września 2013 r.

4. We wniosku należy zwrócić uwagę na: określenie stopnia pokrewieństwa wobec wnioskodawcy - pkt. III, wpisanie dochodów wszystkich osób w rodzinie, które uzyskiwały dochody i wszystkich źródeł dochodów (uwaga: nie obowiązuje składanie osobnych zaświadczeń o dochodach przez poszczególne osoby), podanie okoliczności mających wpływ na trudną sytuację rodziny – pkt. IV, podanie konta bankowego – pkt. V (o ile wnioskodawca chce, aby stypendium było przekazywane na konto), podpis, datę jego wypełnienia - pkt. VI. Ważne! Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – z miesiąca składania wniosku.

5. Wniosek wypełnia pełnoletni uczeń albo rodzic/opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego ucznia. W każdym z tych przypadków w pkt. III Wniosku (Dane dotyczące rodziny ucznia) należy wpisać wszystkich członków rodziny, w tym ucznia oraz wnioskodawcę (jeśli nie jest nim sam uczeń).

6. Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, potwierdzające niekorzystanie lub korzystanie z pomocy MOPR w Opolu.

 

 Przygotowała: wicedyrektor Marzena Kowalska

Drukuj

Trwa rekrutacja do szkół dla dorosłych!

Opublikowano w Sprawy uczniów

Przypominamy, że trwa rekrutacja do bezpłatnych szkół dla dorosłych,

wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia:

- do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w systemie wieczorowym i w systemie zaocznym (3-letnie)

- do Publicznego Ginmazjum dla Dorosłych (do klasy III).

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, w tym telefonicznie (77)4545668 lub (77)4542751.

Serdecznie zapraszamy

Drukuj

Warunki ubezpieczenia słuchaczy 2011/2012

Opublikowano w Sprawy uczniów

W zamieszczonym ponżej załaczniku znajdziecie Państwo informacje

o warunkach ubezpieczenia słuchaczy w PZU na rok szkolny 2011/2012.

Logowanie