Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy

Drukuj

Kochani!

Kochani!

Kolejny rok szkolny za nami . Dla Samorządu Słuchaczy ZLO był on szczególnie pracowity. Pierwszy semestr upłynął nam na działaniach twórczych, ponieważ przygotowywaliśmy , opiniowaliśmy i zatwierdzaliśmy nowy regulamin . Wszystkie procedury udało się przeprowadzić i teraz możemy go tylko ( jeśli będzie taka konieczność ) ulepszać. Samorząd wypracował procedurę wyborów do swoich władz, mamy nadzieję powtarzać ją w przyszłości. Udało się zorganizować kolejny kiermasz podręczników, cieszy fakt, że z roku na rok jest on coraz  popularniejszy, a słuchacze już kwietniu pytają o jego termin (zawsze wrzesień).

Samorząd powołał tytuł Przyjaciela szkoły , który na wniosek słuchaczy , nauczycieli, opiekuna, może być nadawany osobie, której postawa wyróżnia się na tle innych i cechuję ją aktywność na rzecz społeczności szkolnej.

Zimową porą delektowaliśmy się słodkościami w czasie Mikołajek, a na wiosnę Panie dbały o swoje cytryny, ucząc się samobadania piersi.

W związku z wprowadzeniem kadencyjności , której podlega opiekun samorządu , odbyło się głosowanie , dzięki któremu udało się wyłonić nauczyciela, którego słuchacze mogą prosić, by zechciał zostać ich opiekunem.

W kwietniu pożegnaliśmy kończące szkołę – Przewodniczącą Samorządu p. Katarzynę Pawełek oraz Zastępcę p. Kamilę Kruszyńską. Z dziewczynami żal było się rozstać szczególnie opiekunowi, ale taka jest przecież kolej rzeczy. Za wszystkie działania, za wiele dobra i uśmiechu, za sobotnie i niedzielne ranki i popołudnia z całego serca -

                                                                              DZIĘKUJĘ!!!

                                                                                  Opiekun: U. Latała

Drukuj

Sprawozdanie z działalności Samorządu Słuchaczy ZLO

 

Po raz kolejny przeprowadzne zostały wybory do Samorządu Słuchaczy ZLO. Zgodnie i prawie przez aklamację wybrano nowy skład:

        Struktura Samorządu Słuchaczy w roku szkolnym 2016/17

Przewodnicząca- Katarzyna Pawełek

Zastępcy przewodniczącego- Dominik Sańda,

                                         Kamila Kruszyńska

Sekretarz- Oliwia Sczurek

 

Opiekun Samorządu Słuchaczy- Urszula Latała

 

Działalność

W I-szym semestrze roku szkolnego 2016/17 nowych i posiadających dłuższy staż uczniów przywitał kiermasz szkolnych podręczników. Został on przygotowany przy pomocy biblioteki Zespołu Szkół.

Zorganizowano kolejne wybory, które pozwoliły wyłonić Zarząd Samorządu Słuchaczy, w klasach uorganizowały się trójki- reprezentujące klasy.

W tym semestrze energię poświęcono na przygotowanie projektu nowego regulaminu Samorządu Słuchaczy. Po przeprowadzonych konsultacjach i głosowaniu, dokument przyjęto.

Uczniowie ZLO uczestniczyli w obchodach Święta Patrona Szkoły.

Udało się zorganizować wyjście do Teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl Szalone nożyczki.

Zorganizowano Mikołajki połączone ze słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczniów szkoły.

Uchwałą Samorządu słuchaczy przyjęto wniosek nadaniu tytułu Przyjaciela szkoły słuchaczowi szczególnie angażującemu się  na rzecz społeczności uczniowskiej, osobowości wyróżniającej się pozytywnie na tle innych. Pierwszą uhonorowaną tym tytułem osobą została Joanna Francik.

 

 

Działania samorządu polegają na aktywizacji uczniów, reagowaniu na ich potrzeby, uzupełnianiu bazy szkoły, integracji społeczności.

 

 Mamy na swoim koncie cyklicznie organizowane imprezy. Jest to Dzień Nauczyciela, będący zawsze okazją do życzeń i wyrażenia podziękowań za przekazaną wiedzę i okazane serce;

 

Mikołajki- połączone zawsze z konkursem wiedzy dotyczącym zwyczajów, obrzędów i tradycji okołoświątecznych;

 

Dzień Kobiet- będący dobrą okazją, by wskazać na ogromną rolę kobiet w historii i uzmysłowić paniom jakie możliwości otwiera przed nimi dzisiejszy świat.

 

Na bieżąco staramy się wzbogacić bazę szkoły. Szczególnie dumni jesteśmy z podręczników, z których uczniowie mogą korzystać w czasie lekcji ( język angielski, język polski, geografia).

 

W miarę możliwości działalność będzie kontynuowana i rozwijana.

 

                                             D Z I Ę K U J Ę !!!

 

                                          Opiekun Urszula Latała

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 


Logowanie