Drukuj

Sprawozdanie z działalności Samorządu Słuchaczy

Opublikowano w Samorząd Słuchaczy

Sprawozdanie

z działalności Samorządu Słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rok szkolny 2017/2018

 

Semestr I

Wrzesień

1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządu od 01.09 2016.-31.08.2017.

2) Ustalenie wysokości składki za samorząd -30 zł za semestr.

3) Przygotowanie i zatwierdzenie kalendarium pracy samorządu na rok szkolny 2017/2018.

4) Wybory trójek klasowych w poszczególnych klasach.

Październik

5) 22X –przeprowadzenie wyborów do Zarządu Samorządu Słuchaczy.

6) 28-29 X- samorząd słuchaczy aktywnie wspierał słuchaczy zamieszkujących w Opolu , umożliwiając im głosowanie za projektem „ Nauczanie ku przyszłości" z Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola.

Listopad

7) 19 XI-samorząd dofinansował wyjście do kina na film „ Listy do M 3”.

Grudzień

 

8) 2 XII- 2017r.-samorząd zorganizował dla chętnych słuchaczy spotkanie z absolwentką ZLO panią Beatą Kowalską w sprawie możliwości pozyskiwania przez słuchaczy naszej szkoły środków unijnych na płatny staż.

Styczeń

9) 5I –samorząd  zorganizował pożegnanie klasy IIIA2 i z jego pieniędzy sfinansowano nagrodę dla Oliwii Szczurek.

 

Wnioski:

Bardziej aktywne zaangażowanie samorządu w promocję szkoły poprzez opracowanie i realizowanie harmonogramu działań promocyjnych szkoły zaocznej

 

Opiekun Samorządu

Logowanie